“ปธ.วิปรัฐบาล” เชื่อร่างแก้ รธน.เสนอตัดอำนาจ “สว.” ผ่านยาก

วันที่ 5 ก.ย.65 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมวิปรัฐบาล ถึงการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 272 เกี่ยวกับการตัดอำนาจ ส.ว.โหวตเลือกนายกฯ ที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กับประชาชนเป็นผู้เสนอ ว่าในการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่ 6 ก.ย. จะมีการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้ ส.ว.มีอำนาจโหวตเลือกนายกฯ อย่างไรก็ตาม คิดว่าการประชุมในวันดังกล่าวจะไม่มีปัญหาอะไร

เมื่อถามว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตัดอำนาจ ส.ว.ประเมินแล้วน่าจะผ่านยากหรือไม่ นายนิโรธกล่าวว่า ต้องดูเนื้อหาสาระอีกครั้ง แต่เมื่อดูแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ การจะไปแก้ในหลักการตนคิดว่าคงทำได้ยาก เพราะต้องใช้เสียงของ ส.ว.ด้วย

เมื่อถามว่า มีสัญญาณที่จะสกัดไม่ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านไปได้หรือไม่ นายนิโรธกล่าวว่า ไม่มี

เมื่อถามย้ำว่า ประเมินแล้วคงจะไม่ได้คะแนนจาก ส.ว.หรือไม่ เพราะไปแก้อำนาจของเขา นายนิโรธกล่าวว่า คาดว่าเป็นเช่นนั้น แต่ ส.ว.บางคนก็จะพิจารณา

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก      https://siamrath.co.th/n/379656