ปปง.ยึดทรัพย์ เอกราช ส.ส.ภูมิใจไทย คดียักยอกทรัพย์สหกรณ์ครูขอนแก่น

ปปง.ยึดทรัพย์ เอกราช ส.ส.ภูมิใจไทย คดียักยอกทรัพย์สหกรณ์ครูขอนแก่น

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศปปง.ยึดทรัพย์ชั่วคราว เอกราช ส.ส.ภูมิใจไทย คดียักยอกทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิ ใน 30 วัน

วันที่ 26 ส.ค.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟิกเงิน(ปปง.) เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2565 ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายเอกราช ช่างเหลา กับพวก มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นและไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สิน หรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้อง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565
เขมณัฎฐ์ เสรีนนท์ชัย
พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง.

ประกาศปปง.ยึดทรัพย์ เอกราชกับพวก

ประกาศปปง.ยึดทรัพย์ เอกราชกับพวก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกราช ช่างเหลา เป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และเป็น 1 ใน 21 ส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรค พร้อมกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ปัจจุบัน นายเอกราช เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย

ประกาศปปง.ยึดทรัพย์ เอกราชกับพวก

ประกาศปปง.ยึดทรัพย์ เอกราชกับพวก

ทั้งนี้ นายเอกราช ช่างเหลา ได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ตามหมายศาลจังหวัดขอนแก่น ในคดีหมายเลขดำที่ 258/2564 ที่พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น เป็นโจทก์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น เป็นโจทก์ร่วม กรณีกล่าวหา นายเอกราช กับพวกว่ายักยอกเงิน ปลอมแปลงเอกสารเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นกว่า 431 ล้านบาท ซึ่งขณะนั้นนายเอกราชเป็นอดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก      https://www.khaosod.co.th/politics/news_7233721