“ฝ่ายค้าน” ยื่น ป.ป.ช. สอบ “ประยุทธ์” และพวก ผลาญงบกลาง ปล่อยปละละเลยทุจริตจัดซื้อถุงมือยาง 2,000 ล้าน

งานเข้า!! “ฝ่ายค้าน” ยื่น ป.ป.ช. สอบ “ประยุทธ์” และพวกใช้งบกลางไม่ตรงวัตถุประสงค์ -ปล่อยปละละเลยไม่ติดตามทุจริตจัดซื้อถุงมือยาง 2,000 ล้าน

วันที่ 2 ก.ย.65 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย  พร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ บัวประทุม  รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย นายวัชรา วังขนาย เลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.และประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติ และพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  เพื่อเอาผิดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพวก โดยกล่าวหา 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีอนุมัติงบกลางและเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ โดยกล่าวหาพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯกับพวกรวม 7 คน ประกอบด้วย นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 3 คน และนักการเมืองอีก 2 คน   ในข้อกล่าวหาว่าอาจมีการทุจริตไม่ชอบมาพากลในการอนุมัติงบกลาง 2,054 ล้านบาท  ผิดวัตถุประสงค์และไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ใช้งบประมาณซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นและมิใช่เรื่องเร่งด่วน การใช้งบประมาณดังกล่าวมิได้เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในทีโออาร์ เช่น เรื่องระยะเวลาการอบรม 2 วัน มีค่าใช้จ่ายพักค้างคืนและค่าอาหาร 4 มื้อ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าอบรมเพียงครึ่งวันและได้อาหารแค่ 1 มื้อ เป็นต้น 2. กรณีจัดซื้อถุงมือยางขององค์การคลังสินค้า  (อคส.) โดยกล่าวหา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ อคส.  ในข้อกล่าวหาปล่อยปละละเลยไม่ติดตามดำเนินการอายัดเงินจำนวน 2,000 ล้านบาท กรณีการจัดซื้อถุงมือยางของ อคส.แต่เพิกเฉย ไม่ได้สั่งการใดๆ

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จสิ้น พรรคฝ่ายค้านได้ทำงานต่อเนื่อง ติดตามค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมจนมีหลักฐานมากเพียงพอและมีความมั่นใจ ประกอบกับตลอดเวลาที่ผ่านมา เห็นชัดเจนแล้วว่า พลเอกประยุทธ์และพวก ไม่เคยติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องถุงมือยาง 2,000 ล้านบาท  ที่ทอดเวลาปล่อยให้คู่สัญญาไปดำเนินการฟอกเงินจนทำให้รัฐเสียหาย ทั้งที่พลเอกประยุทธ์และนายจุรินทร์สามารถติดตามเส้นทางการเงินได้ แต่กลับมิได้สั่งการใดๆ เพื่อระงับยับยั้งจนเกิดความเสียหายดังปรากฎชัดเจน ดังนั้นพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงรวบรวมหลักฐานอย่างพร้อมมูลมาเพื่อเสนอต่อ ป.ป.ช. ให้มีการไต่สวนพลเอกประยุทธ์และพวกในวันนี้

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก      https://siamrath.co.th/n/385961