“ยุบสภาฯ”มีทางออก! “กกต.”เชื่อแก้ปม “พรบ.เลือกตั้ง” ก่อนวันหย่อนบัตรได้

วันที่ 22 ก.ย.65  นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์พิจารณาวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จะกระทบกับไทม์ไลน์เตรียมการจัดการเลือกตั้งของ กกต.หรือไม่นั้น ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นการกำหนดการทำงานของสำนักงาน กกต.ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งการทำงานเลือกตั้งก็จะมีกิจกรรม ตามที่กฎหมายกำหนดว่าแต่ละกิจกรรมใช้เวลาเท่าไหร่ ซึ่งเราได้ทำเป็นปกติอยู่แล้ว การทำงานดังกล่าวเป็นการนับจากการครบวาระ เราก็เตรียมความพร้อมแบบนี้เพื่อศักยภาพในการจัดการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน

ส่วนกรณีที่มีความกังวลว่าจะมีการยุบสภาก่อนที่กฎหมายลูกจะประกาศใช้จะกระทบกับการเลือกตั้งหรือไม่นั้น ตนมองว่าปัญหาของบ้านเมืองทุกปัญหามีทางออก ในส่วนของสำนักงาน กกต. ก็ได้ศึกษากฎหมายอยู่ แต่จะพูดในช่วงนี้ไม่ได้ เชื่อว่าทุกเรื่องย่อมมีทางออก หวังว่าทุกอย่างคงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อถามถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ประธาน กกต. ชี้แจงตามประเด็นที่ศาลกำหนดและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องคำร้องวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … นั้น นายแสวง กล่าวว่า กกต.พร้อมชี้แจง แต่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญส่งเอกสารซึ่งจะมีการระบุถึงคำถามมากก่อน ซึ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ได้เตรียมข้อมูลไว้แล้ว และ กกต.ก็พร้อมที่จะชี้แจงกลับไปภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก      https://siamrath.co.th/n/384693