รบ.เปิดตัวเว็บไซต์ ช่วยเหลือ-ให้คำแนะนำแจ้งเหตุล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 16 ส.ค.2565 ที่บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (ผอ.สบนร.) เข้าพบ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และพาเยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “เปิดตัวเว็บไซต์สำหรับช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการแจ้งเหตุเรื่องล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต แก่เด็กและผู้ปกครอง” www.คลิปหลุดทำไง.com หรือ www.help.ticac.org ในโครงการแก้ไขจัดการปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงการประชารัฐยุติธรรมนำเด็กปลอดภัย ซึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันพระปกเกล้า โครงการฮัก ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัวร่วมกันดำเนินการตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสื่อลามกอนาจารเด็กออนไลน์

นายกฯ ได้รับฟังรายงานภาพรวมการดำเนินโครงการฯ และการจัดทำเว็บไซต์ช่วยเหลือรับเรื่องและประสานงานสหวิชาชีพ รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรอบรมให้แก่ผู้รับแจ้งเหตุและทีมสหวิชาชีพและการจัดทำหนังสือเผยแพร่ให้ความรู้ Xposed เมื่อคลิปหลุด

โอกาสนี้นายกฯ ย้ำว่าสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาสื่อลามกอนาจารเด็กผ่านออนไลน์เป็นเรื่องที่รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ที่ได้รับความเสียหายในการทำให้เสียชื่อเสียงและเกียรติยศทั้งต่อตนเองและครอบครัว ดังนั้นทุกฝ่ายในสังคมต้องช่วยกันหาวิธีและแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

รวมทั้งประชาชนทุกคนต้องระมัดระวังการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ดีและรู้จักใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และโทรศัพท์อย่างรู้เท่าทันทั้งการถ่ายภาพ ถ่ายคลิป และการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ไปในสื่อโชเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์ เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์และปลอดภัย รวมไปถึงต้องบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพภายหลังการยกเลิกการใช้โทรศัพท์หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำข้อมูลส่วนตัวไปเผยแพร่ ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว อันจะนำมาซึ่งปัญหาที่ทำให้เกิดการเสียหายต่อชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวตามมาภายหลังได้

พร้อมกันนี้นายกฯ ได้ชื่นชมการดำเนินโครงการแก้ไขจัดการปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงการประชารัฐยุติธรรมนำเด็กปลอดภัย และการจัดทำเว็บไซต์ www.คลิปหลุดทำไง.com หรือ www.help.ticac.org เพื่อช่องทางในการสื่อสารให้ข้อมูล ให้คำแนะนำปรึกษาและการร้องเรียนแก่เด็กผู้ปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศและการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

นายกฯ ย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลและสิทธิส่วนบุคคลอย่างยิ่งโดยได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดูแลรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้ว รวมทั้งฝากให้ทุกฝ่ายย้ำเตือนประชาชนในการใช้โทรศัพท์อย่างปลอดภัย และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้จริงจังให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุเรื่องล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตได้ผ่านทางเว็บไซต์www.คลิปหลุดทำไง.com หรือ www.help.ticac.org)

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก      https://siamrath.co.th/n/374130