วราวุธ- ประภัตร​ ลุยปักธง ชาติไทยพัฒนา ขอนแก่น

ประภัตร-วราวุธ นำทีม กษ.-ทส. ลุย ขอนแก่น สานฝันสร้างอาชีพ ดัน โครงการ “มีน้ำ = ไม่จน” มอบ น้ำบาดาล-โค กระบือ ให้เกษตรกร – รมต.ท็อป อ้อน จะเก็บผ้าขาวม้าทุกผืนกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่จ.ขอนแก่น นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคชาติไทยพัฒนา พบปะชาวบ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อ.ชำสูง และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อชี้แจงโครงการมีน้ำ = ไม่จน , โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร พร้อม มอบโค – กระบือ ให้แก่เกษตรกร ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

นายวราวุธ กล่าวว่า สำหรับโครงการ “มีน้ำ = ไม่จน” เพื่อสานฝัน สร้างอาชีพ เป็นโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค และน้ำในการทำเกษตรกรรม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในช่วงฤดูแล้ง น้ำผิวดินจะแห้งขอด ขุ่น น้ำบาดาลบางหมู่บ้านนั้นกร่อยเค็ม ไม่สามารถเจาะนำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เนื่องจากไม่มีแม่น้ำสายหลัก พี่น้องเกษตรกรต้องอาศัยห้วย หนอง คลอง บึงขนาดเล็ก มาใช้ในการอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตร

นายวราวุธ กล่าวว่า นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางเยี่ยมประชาชนในภาคอีสาน ได้ผ้าขาวม้าผูกเอวจำนวนหลายผืน ทุกผืนก็ถูกเก็บกลับบ้านทั้งหมด เพราะพ่อบรรหารเป็นคนที่ใช้ผ้าขาวม้านุ่งอยู่ทุกวัน และในวันเดียวกันนี้ ผ้าขาวม้าทุกผืนที่ทุกคนนำมาผูกเอวให้ตน ตนก็จะนำกลับบ้านไปด้วย แต่ต้องบอกว่า นุ่งผ้าขาวม้าไม่เป็น เพราะเคยใส่แล้วหลุด และที่จะเก็บกลับไปนี้ก็จะนำไปวางที่หน้าอนุสาวรีย์พ่อบรรหารที่จังหวัดสุพรรณุรี

นายวราวุธ กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มาดูสถานที่เจาะน้ำบาดาลให้แล้ว ก็พบว่ามีจุดที่สามารถจะเจาะได้ เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่า เจาะลงไปเพียง 62 เมตร ก็เจอน้ำ ถือว่าไม่ลึก และจะได้ทำระบบระบายน้ำให้กับหลายพันครัวเรือนที่บ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ขอย้ำว่า มาในวันนี้ ตนไม่ได้มาหาเสียง ไม่ได้มาสัญญาว่าจะให้อย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งน้ำบาดาลที่จะได้มานั้น เราต้องใช้อุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกก่อน ที่จะนำไปใช้เพื่อการเกษตร เพราะน้ำที่อยู่ใต้ดินมีปริมาณจำกัดมากกว่าน้ำฝนที่ตกลงมา ดังนั้น เมื่อมีระบบกระจายน้ำแจกจ่ายทั่วถึงทุกครัวเรือนแล้ว ขอให้ทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่า และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่

นายประภัตร กล่าวว่า สำหรับ “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับชัดเจน มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต สามารถสร้างรายได้ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน มีผลตอบแทนเบื้องต้นเพียงพอต่อการดำรงชีพ สามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ สามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ตามโครงการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.ยื่นขอกู้เงินที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาที่ตนเองมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโครงการ (Walk In) และ 2.ให้ผู้ขอกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family และนัดหมายผู้ขอกู้ผ่านระบบนัดหมาย

นายประภัตร กล่าวว่า ขอส่งมอบโค ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จำนวน 54 ตัว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค – กระบือเป็นของตนเอง ไว้ใช้แรงงาน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการรักษาชีวิตโค – กระบือ ให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น