‘วราวุธ’ หนุน ‘ขอนแก่นจีโอพาร์ค’ สู่ ‘จีโอพาร์คโลก’ คาดเพิ่มรายได้ท่องเที่ยว 

‘วราวุธ’ หนุน ‘ขอนแก่นจีโอพาร์ค’ สู่ ‘จีโอพาร์คโลก’ คาดเพิ่มรายได้ท่องเที่ยว 

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (.ทส.) หนุน “ขอนแก่นจีโอพาร์ค” สู่ “จีโอพาร์คโลก” คาดเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท/ปี

22 มิ.ย. 65 – นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (.ทส.) เผยว่า ภายหลังตน พร้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น และคณะ นำพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม

เยี่ยมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์การเสนออุทยานธรณีขอนแก่น เข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) ซึ่ง ทส. เสนอ เรื่อง การเสนออุทยานธรณีขอนแก่นเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเสนอชื่อสมัครเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

ก่อนยื่นความจำนงต่อยูเนสโก ภายในวันที่ 1 ก.ค. 65 และส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 65 และมอบหมายให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเสนออุทยานธรณีขอนแก่นเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต่อสำนักเลขาธิการยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ประกาศจัดตั้งอุทยานธรณีขอนแก่น (Khon Kean Geopark) เป็นอุทยานธรณีท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ได้รับรองให้เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า รวมพื้นที่ประมาณ 1,038 ตารางกิโลเมตร

โดยอุทยานธรณีขอนแก่นมีการดำเนินการครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ที่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกให้ความสำคัญ ได้แก่ การมีมรดกทางธรณีวิทยาที่มีคุณค่าระดับนานาชาติ การบริหารจัดการ การรับรู้ของประชาชน และมีเครือข่ายร่วมดำเนินการ

หากอุทยานธรณีขอนแก่นได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจะทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแหล่งธรณีวิทยาไดโนเสาร์ภูเวียง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดการค้นพบไดโนเสาร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะได้รับการอนุรักษ์และศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเป็นมรดกที่สำคัญของประเทศไทย

รวมถึงแหล่งธรณีวิทยาอื่น ๆ ที่อยู่ภายในอุทยานธรณีขอนแก่นจะเป็นแหล่งศึกษา วิจัย ของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบรรพชีวินวิทยาเพื่อคนทั้งมวล เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เปิดรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย จากทั้งในและต่างประเทศ

โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณีขอนแก่นเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า 100,000 คน/ปี ประมาณรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นราว 150 ล้านบาท/ปี (เฉลี่ย 1,500 บาท/คน)
ขอบคุณข่าวจาก      https://www.khaosod.co.th/lifestyle/travel/news_7123344