ศก.สัญญาณฟื้น ตั้งธุรกิจใหม่เดือน ส.ค.ทะลุ 7 พันราย โต 33% ก่อสร้าง-อสังหาฯมาแรง

บริษัทตั้งใหม่ ส.ค.คึกคักเพิ่ม 33% พณ.ชี้เข้าไตรมาส4 อ่อนแรงเป็นปกติ

Source – มติชนออนไลน์

Wednesday, September 28, 2022 12:38

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เดือนสิงหาคม 2565 ธุรกิจจัดตั้งใหม่จำนวน 7,418 ราย เพิ่มขึ้น 27% จากกรกฎาคม 2565 และเพิ่มขึ้น 33% เทียบสิงหาคม 2564 มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 24,393.41 ล้านบาท โดย 3 ธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 652 ราย รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์489 รายและธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 337 ราย ซึ่งช่วงทุนจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่มากที่สุด คือทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 5,032 ราย คิดเป็น 67.83% ขณะที่ธุรกิจเลิกกิจการ จำนวน 1,941 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียนเลิก 12,503.99 ล้านบาท ซึ่ง 3 ธุรกิจเลิกกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 181 ราย รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 92 ราย ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 60 ราย ช่วงทุนเลิกบกิจการมากที่สุดคือช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 1,369 ราย คิดเป็น 70.53% ทำให้ ปัจจุบันมีธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ณ เดือนสิงหาคม ทั่วประเทศ 849,410 ราย มูลค่าทุน 20.39 ล้านล้านบาท โดยธุรกิจส่วนใหญ่มีช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 502,894 ราย คิดเป็น 59.20% รวมมูลค่าทุน 0.44 ล้านล้านบาท คิดเป็น 2.16%

สำหรับ 8 เดือนแรก 2565 มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่รวม 53,577 ราย เพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปัจจัยจากการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โรงเรียน มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามปกติ อีกทั้ง จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การท่องเที่ยวฟื้นฟู และการเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงปลายปี ส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนสิงหาคมปรับตัวดีขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ แนวโน้มของการจดทะเบียนจัดตั้งในแต่ละไตรมาส จะมีจำนวนการจดเบียนสูงสุดในช่วงไตรมาสแรก และจะลดลงในไตรมาสที่ 2 ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในไตรมาสที่ 3 ของทุกปีในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 3 ปีย้อนหลัง (2562-2564) พบว่า จำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ จะมีแนวโน้มค่อย ๆ ลดลงช่วงปลายปี จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น กรมจึงคาดการณ์การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ตลอดปี 2565 อยู่ที่ 68,000 – 72,000 ราย ซึ่งปี 2564 มีบริษัทตั้งใหม่สะสม 72,958 ราย ขณะที่เลิกกิจการสะสม 8 เดือนแรกปีนี้ 9,493 ราย น่าจะลดกว่าทั้งปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 19,326 ราย

นายทศพล กล่าวต่อว่า เดือนสิงหาคม 2565 ได้ มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจ จำนวน 58 ราย แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 19 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ 39 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนรวม 9,647 ล้านบาท ส่งผลให้ 8 เดือนแรกปี 2565 ได้มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจรวม 381 ราย เพิ่มขึ้น 15% เงินลงทุน 83,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด 3 สัญชาติแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 14 ราย เงินลงทุน 3,927 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ สหรัฐฯ 9 ราย เงินลงทุน 49 ล้านบาท และสิงคโปร์ 6 ราย เงินลงทุน 96 ล้านบาท วิเคราะห์การจดทะเบียนธุรกิจประจำเดือนสิงหาคม 2565

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก      https://siamrath.co.th/n/386312