ศาล รธน.มีมติ 6 ต่อ 3 ให้ “บิ๊กตู่” อยู่ต่อ

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 6 ต่อ 3 วินิจฉัยให้ พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกฯ ยังไม่ครบ 8 ปีตามรัฐธรรมูญ 2560

วันนี้ (30 ก.ย.65) คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติกรณีรับคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยื่นผ่าน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ โดยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยเมื่อเวลา 15.00 น.

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้แจงว่า ผู้ถูกร้อง คือ พล.อ.ประยุทธ์ ยังดำรงตำแหน่งไม่ครบ 8 ปีตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ กำหนดไว้ ทำให้ความเป็นนายกฯ ยังไม่สิ้นสุดลง ทั้งนี้ให้เริ่มนับตั้งแต่วันดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 จึงให้ยกคำร้องดังกล่าว ส่วนคณะรัฐมนตรีที่อยู่ก่อนรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ให้เริ่มนับการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกันในวันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ คือ วันที่ 6 เมษายน 2560 และให้ พล.อ.ประยุทธ์ กลับมาปฎิบัติหน้าที่นายกฯ นับตั้งแต่บัดนนี้เป็นต้นไป

โดยมีรายงานว่าคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เสียง โดย 6 เสียงข้างมาก ประกอบด้วย 1.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม, 2.นายปัญญา อุดชาชน 3.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม 4.นายจิรนิติ หะวานนท์ 5.นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ และ 6.นายวิรุฬห์ แสงเทียน ส่วน 3 เสียงข้างน้อย ประกอบด้วย 1.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2.นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ และ 3.นายนภดล เทพพิทักษ์