‘สาทิตย์’แจงเหตุสกัดกม.กัญชา ชี้เป็นเรื่องมติสภาเสียงข้างมาก  

วันที่ 15 ก.ย.2565 – นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวย้ำจุดยืนพรรคประชาธิปัตย์ ว่าไม่ได้คัดค้านร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ. … โดยเฉพาะการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือใช้เป็นพืชเศรษฐกิจ แต่มีเจตนาที่ต้องการเห็นเนื้อหาในการกำกับควบคุมการใช้กัญชา ให้อยู่ในกรอบที่คำนึงถึงผลกระทบต่อเด็ก และเยาวชน เนื่องจากร่างกฎหมายที่รับหลักการ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชามีการแก้ไขโดยเพิ่มเนื้อหาจำนวนมาก จากเดิมมี 45 มาตรา แต่คณะ กมธ.ปรับแก้เพิ่มเป็น 95 มาตรา คือ มีการเพิ่มใหม่ 69 มาตรา และมีการตัดบางมาตราทิ้ง โดยเฉพาะมีบางส่วนที่เห็นว่าอาจจะกำกับดูแลควบคุมไม่ดีพอ เช่น การให้ประชาชนทั่วไปขอจดแจ้งปลูกกัญชาครัวเรือนบ้านละ 15 ต้น ใช้เพื่อประโยชน์ในครัวเรือน แต่มีการบัญญัติไว้ว่าเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน เพื่อประโยชน์ในการรักษาสุขภาพ แต่ไม่มีการกำหนดมาตรการควบคุมที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก และเยาวชน

“หากเมื่อวานนี้ (14 ก.ย.) ไม่ถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออกไป อาจทำให้ร่างกฎหมายค้างอยู่ในการพิจารณาของสภา ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถนำไปแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความรอบคอบรอบด้านได้ แต่หากถอนออกไปสามารถจะทำให้แก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายได้เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการถูกคว่ำในวาระ 2 – 3” นายสาทิตย์ กล่าว

สำหรับการเสนอให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชามีทั้งพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่เห็นด้วย จึงยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องที่มาตัดแข้งตัดขากัน และยืนยันว่า ไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เป็นเรื่องเนื้อหาของกฎหมาย หากสภารับตรากฎหมายโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นย่อมไม่ได้ ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นมติของสภาไม่ใช่มติของพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง จึงเชื่อว่าไม่มีปัญหาในการทำงานร่วมกันในพรรคร่วมรัฐบาล

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก      https://siamrath.co.th/n/382810