“อนุทิน” เตรียมเปิดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ที่อุทัยธานี 

วันที่  4 สิงหาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเดินทางมาเป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท และอุทัยธานี เป็นเขตสุขภาพที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ นำโดย แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 3 และนายแพทย์สาธารณสุข ทั้ง 5 จังหวัด มีการดำเนินการทั้งในส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยในส่วนต้นน้ำดำเนินการส่งเสริมการปลูกกัญชาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในส่วนกลางน้ำ มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผลิตยาจากกัญชาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คือ โรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  ครั้งนี้จึงเป็นการจัดที่ต้องการให้ประชาชนได้เข้าใจในเรื่องต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ด้านนายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยว่า หลังจากวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมามีการปลดล็อกกัญชา ทำให้ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องให้องค์ความรู้ความเข้าใจกับ พี่น้องประชาชนในเรื่องการใช้กัญชา การปลูกกัญชาอย่างเต็มที่ กำหนดจัดระหว่างวันที่  5-7 สิงหาคม โดยจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้มาร่วมกิจกรรมสามารถเลือกศึกษาหาความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับกัญชาได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจัดโซนตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องมารักษาโรคด้วยกัญชา การจัดงานด้านวิชาการ การประชุมทางวิชาการและการเสวนา มีทั้งวิชาการแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยและการเสวนาภาคประชาชนโดยภาคประชาชน เป็นกูรู ผู้เชี่ยวชาญจะร่วมเสวนาและสาธิตการปลูกกัญชา เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านกัญชา การแปรรูปกัญชา ผลผลิต จากกัญชาเพื่อนำไปจำหน่ายสู่ท้องตลาด

“ภายในงานที่สำคัญครั้งนี้ เป็นการร่วมมือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมวิชาการเกษตรที่จะมาให้องค์ความรู้เรื่องสายพันธุ์กัญชา การปลูกที่มีขั้นตอนดูแลบำรุงรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว ให้ข้อมูลที่เกษตรกรสามารถไปปลูกในครัวเรือนได้ หรือจะขออนุญาตปลูก งานครั้งนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอน”  นพ.ภูวเดช   กล่าว

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก      https://siamrath.co.th/n/370843