เข้าทางลุง! ‘สมชัย’ ชี้ชัด 4 ข้ออานิสงส์ ศาล รธน.ไฟเขียว กม.พรรคการเมือง

วันที่ 23 พ.ย.65 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายพรรคเสรีรวมไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สมชัย ศรีสุทธิยากร ระบุว่า…

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ป. พรรคการเมือง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เป็นการผ่อนคลายให้กับพรรคการเมืองในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง

1. ค่าสมัครสมาชิกพรรค จาก 200 เหลือ 20 บาทต่อปี จากตลอดชีพ 2,000 บาท เหลือ 200 บาท

2. ตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด แค่จังหวัดละ 1 คน โดยมีสมาชิก จังหวัดละ 100 คน ก็พอ

3. การทำการเลือกตั้งขั้นต้น หรือ Primary vote จังหวัดหนึ่งมีกี่เขต ทำที่เขตใดเขตหนึ่ง ก็พอ โดยมีสมาชิกมาประชุม ไม่น้อยกว่า 50 คน

4. ผลการทำ primary เมื่อส่งกรรมการบริหารพรรค จะตัดสินใจอย่างไร เหมือนหรือไม่เหมือน primary ก็ได้ ถือเป็นที่สุด

เข้าทางลุง เป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก      https://siamrath.co.th/n/401794