‘ไทยสร้างไทย’ เตรียมยกร่างรัฐธรรมนูญแก้เพิ่มมาตรา 256ตอบรับการแก้ไขในมาตรา 272

พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนประเทศ ให้การตอบรับข้อเสนอคณะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อตัดอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยพร้อมสนับสนุนแคมเปญโหวตผ่านร่างกฎหมาย ผ่านการลงชื่อเสนอร่างในวันที่ 17 มกราคม -16 เมษายน 2565 นี้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน

วันที่ 13 ม.ค.65 ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย ได้ชี้ให้เห็นปัญหาว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 และบทเฉพาะกาล ที่ให้ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ร่วมกันเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดทนายกรัฐมนตรี เป็นสิ่งที่ย้อนกลับไปยังรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งขัดกับการต่อสู้ทางรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. และประธานรัฐสภา ต้องเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้เนื่องจากถ้ามาจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีในการเลือกนายกรัฐมนตรี ก็ควรให้ ส.ส. เลือก ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อแคนนิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคต่างๆได้ ต้องให้มีการลงมติ 2 ใน 3 ของรัฐสภา โดยการเข้าชื่อต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ตามมาตรา 272 (2) สามารถเลือกนายกรัฐมนตรี ที่จะเป็น ส.ส. หรือไม่เป็น ส.ส. ก็ได้ ซึ่งสามารถเสนอชื่อคนนอกได้ ในส่วนนี้ถือว่าเป็นการประนีประนอมกับ ส.ว. ถึงที่สุดแล้ว ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย เห็นด้วยในการแก้ไขมาตรา 272 และสนับสนุนให้มีการตั้ง สสร.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

ทั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทย เตรียมยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 ที่นอกจากรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาและเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ยังสามารถมอบให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เข้ามาพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ควบคู่กับคณะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/313116