ขุนคลังย้ำภาษีขายหุ้นยังไม่เคาะบังคับใช้ อยู่ในขั้นตอนกฤษฎีกา

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ และกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … หรือการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการ โดยขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อรอนำขึ้นทูลเกล้าฯยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะประกาศเมื่อไร ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ไม่เลื่อน

รายงานข่าวแจ้งว่า จากมติคณะรัฐมนตรี 29 พ.ย.65 อนุมัติการเก็บภาษีขายหุ้น หรือการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในสัดส่วนร้อยละ 0.10 หรือร้อยละ 0.11 เมื่อรวมภาษีท้องถิ่น โดยในปีแรก(นับตั้งแต่วันมีผลบังคับใช้ ถึง 31 ธ.ค.66) จัดเก็บภาษีอัตราร้อยละ  0.055 เมื่อรวมภาษีท้องถิ่น และจะจัดเก็บเมื่อพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อคำนวณจากธุรกรรมการขายหุ้นตั้งแต่บาทแรกในอัตราร้อยละ  0.11

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก      https://siamrath.co.th/n/419923