“กองสลาก” ส่งหนังสือเจรจา “ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค” ชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

สืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชำระเงินชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,654,604,540 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนถึง 10 เมษายน 2564 ต่อจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นร้อยละ 3 บวกเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 จนถึงวันชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน 60 วันนั้น

นายสุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด (แอลจีที) เปิดเผยว่า ล็อกซเล่ย์ จีเท็คฯ ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากสำนักงานสลากฯเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างขั้นตอนของการเจรจาต่อรองเรื่องการชำระเงินค่าชดเชยตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หลังจากกระบวนการเจรจาดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงจะมีการแจ้งให้สาธารณชนทราบต่อไป

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/254931