ขอนแก่น ซ้อมแผนเผชิญเหตุทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรงใน สถานพยาบาล

ขอบคุณข่าวจาก  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210408212427873