“จุรินทร์” เล็งชงครม.สัญจร 3 โครงการ เสริมศักยภาพเศรษฐกิจเมืองสตูล

“จุรินทร์” ถก กรอ.ร่วมสตูล เล็งชงครม.สัญจรตั้งคณะทำงานก่อสร้างสะพานสตูลนริศ-ศูนย์การแพทย์-หอประชุมนานาชาติ เสริมสร้างศักยภาพจังหวัด

วันที่ 21 ต.ค.64 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัด (กรอ.) จังหวัดสตูล ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อหาข้อสรุปการพัฒนาโครงการต่างๆ ของจังหวัดสตูล และความต้องการของ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อเตรียมนำข้อสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร วันที่ 15-16 พ.ย.64 ที่จังหวัดกระบี่ อาทิ จังหวัดสตูล เสนอโครงการสะพานสตูลนริศของมาเลเซีย เพื่อตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษา และจัดงบประมาณดำเนินการ, โครงการศูนย์บริการด้านการแพทย์ ที่เกาะหลีเป๊ะ และโครงการหอประชุมนานาชาติ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและดึงดูดการประชุมนานาชาติ หรือการประชุมในประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสตูล

นอกจากนั้น ในช่วงบ่ายวันนี้ (21 ต.ค.64) นายจุรินทร์ มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อหารือส่วนราชการ หาข้อสรุปการพัฒนาโครงการต่างๆ ของจังหวัด โดยหลังจากนี้ จะประชุมร่วมกับ 6 จังหวัดฝั่งอันดามันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสรุปโครงการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรต่อไป

นายจุรินทร์ ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแล 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยังกล่าวถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายนนี้ว่า ทิศทางทางเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอันดามันว่า ภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว เป็น 2 ปัจจัยสำคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยจะต้องดำเนินการควบคู่กันไป

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/290929