ด่วน ! “ศบค.มท.” แจ้ง ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เฝ้าระวัง-ติดตามการเคลื่อนย้ายนักเรียน-บุคลากรโรงเรียนมัรกัส ป้องระบาดพื้นที่อื่น

ด่วน ! “ศบค.มท.” แจ้ง ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เฝ้าระวัง-ติดตามการเคลื่อนย้ายนักเรียน-บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัรกัส จ.ยะลา ป้องกันความเสี่ยงการระบาดโควิด-19 ในพื้นที่อื่น

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2564 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานการปฏิบัติกับทุกจังหวัดกรณีการระบาดโควิด-19 โรงเรียนมัรกัสในพื้นที่จังหวัดยะลา

โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลการเคลื่อนย้ายของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมัรกัส จังหวัดยะลา ซึ่งพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไปยังพื้นที่อื่น ๆ โดยในกรณีที่มีผู้เดินทางมาจากสถานที่ดังกล่าว ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาดำเนินการตามมาตรการของกรมอนามัยภายในสถานศึกษา รวมทั้งได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประสานข้อมูลการเคลื่อนย้ายของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมัรกัส เพื่อให้จังหวัดปลายทางได้รับทราบและประสานการปฏิบัติต่อไป

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/255255