พนักงานติดโควิด “ดีแทค” ปิดช้อปสาขาเดอะมอลล์บางแค 3 วันฆ่าเชื้อ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค แจ้งว่า ได้รับรายงานพนักงาน 1 ราย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนขายที่ดีแทคฮอลล์ สาขาเดอะมอลล์บางแคได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่า ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้ประกาศปิดพื้นที่บริการของดีแทคฮอลล์สาขาดังกล่าว เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อ deep-cleaning ทั้งในบริเวณร้านและบริเวณโดยรอบ รวมทั้ง ได้แจ้งให้พนักงานคนอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในดีแทคฮอลล์สาขาดังกล่าว ไปรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วพร้อมทั้งกักตัวเองอยู่กับบ้าน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการของตนเองเป็นระยะเวลาตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) กำหนด พร้อมกันนี้ ดีแทคจะดำเนินการแจ้งเหตุไปที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ดีแทคให้การช่วยเหลือดูแลรักษาพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งพนักงานดีแทคทุกคนจะได้รับประกันเพิ่มเติมโรค COVID-19 จากบริษัท ที่ผ่านมา ดีแทคมีมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนโยบายให้พนักงานดีแทค สำนักงานใหญ่ ทำงานอยู่ที่บ้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ออกแบบการทำงานแบบเว้นระยะห่างทางสังคม ระหว่างพนักงาน และลูกค้า ในสำนักงาน คอลเซ็นเตอร์ และศูนย์บริการ โดยรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรกับบุคคลรอบข้าง จัดให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ที่สำนักงานและศูนย์บริการทุกแห่ง

ขณะเดียวกันพนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับบริษัทจะได้รับการตรวจวัดวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน ให้พนักงานขายที่ปฏิบัติงานหน้าร้านทุกคน ต้องใส่หน้ากากอนามัย บริเวณพื้นที่สำนักงาน จะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวัน พนักงานทุกคนที่พบว่า มีการติดต่อกับผู้ป่วย COVID-19 หรือเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องรายงานให้บริษัทฯทราบ และต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน งดเดินทางไปต่างประเทศในทุกกรณี ยกเว้นในกรณีเพื่อให้การบริการของดีแทคเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

โดย ดีแทคมีการสื่อสารและเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยคำนึงถึง สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ของพนักงาน ลูกค้า พาร์ทเนอร์ เป็นสำคัญ

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/233343