พิษโควิด “บางกอกแอร์เวย์ส” เลื่อนเปิดเส้นทางใหม่กรุงเทพ-แม่สอดเป็น 17 ต.ค.-หยุดบินชั่วคราว 3 เส้นทาง

บางกอกแอร์เวย์ส เลื่อนกำหนดการเปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ–แม่สอด (ไป-กลับ) และหยุดให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว ในเส้นทาง ภูเก็ต-หาดใหญ่ (ไป-กลับ),กรุงเทพฯ-สุโขทัย (ไป-กลับ) และกรุงเทพฯ-ตราด (ไป-กลับ)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้น บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นต้องแจ้งเลื่อนการเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ – แม่สอด (ไป-กลับ) ออกไปเป็นวันที่ 17 ตุลาคม 2564 และหยุดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางต่างๆเป็นการชั่วคราวดังนี้

เส้นทาง ภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 30 ตุลาคม 2564

– เส้นทาง กรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564

– เส้นทาง กรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule

ขณะเดียวกันสายการบินฯ จะปิดให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสารเป็นการชั่วคราว 3 แห่ง ดังนี้

– สำนักงานออกบัตรโดยสาร หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2564

– สำนักงานออกบัตรโดยสาร สุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2564

– สำนักงานออกบัตรโดยสาร ตราด ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการเที่ยวบินดังกล่าว สามารถติดต่อสายการบินฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

– ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

– PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatTH

– อีเมล: reservation@bangkokair.com

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้ข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/237611