“ออมสิน” เตือนเฟซบุ๊กสินเชื่อออมสินปลอม หลังออกสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ย้ำมีแค่ GSB Society

จากการที่ธนาคารออมสินขานรับมาตรการ เยียวยาโควิดรอบ 3 จากรัฐบาล ที่ต้องการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จนเกิดเป็นโครงการล่าสุด “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” เปิดให้ขอสินเชื่อ กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ วงเงินรายละ 10,000 บาท ผ่านแอป MyMo โดยเริ่มต้นวันที่ 13 พ.ค.64 ปรากฏว่า มีผู้ให้ความสนใจเป็นอันมาก จนเกิดมีการเปิดทั้งกลุ่มเฟซบุ๊ค รวมถึงเฟซบุ๊คเพจ เกี่ยวกับธนาคารออมสินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเพจ หรือ กลุ่มที่มีรายชื่อดังนี้ ถือเป็นเฟซบุ๊คเพจและกลุ่มปลอม

-ฝ่ายสินเชื่อธนาคารออมสิน

-สินเชื่อฉุกเฉินธนาคารออมสิน

-สินเชื่อออมสิน

ธนาคารออมสิน ได้ยืนยันผ่านทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม หลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ โดยธนาคารออมสิน มีเฟซบุ๊คอย่างเป็นทางการ ชื่อGSB Society โดยเพจเฟซบุ๊ก รวมถึงกลุ่มเฟซบุ๊คในรายชื่อ ดังกล่าว ไม่ใช่เพจเฟซบุ๊กของธนาคารออมสิน และธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจเฟซบุ๊กเหล่านั้นใดๆ ทั้งสิ้นเป็นการแอบอ้างของกลุ่มผู้ไม่หวังดี นำชื่อธนาคารออมสิน ตราสัญลักษณ์(โลโก้) /ภาพผู้บริหาร /ภาพสาขา ตลอดทั้งผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นำไปเปิดเป็นเพจเฟซบุ๊กธนาคารออมสินปลอม

โดยที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊คที่ชื่อ “ฝ่ายสินเชื่อธนาคารออมสิน” “สินเชื่อฉุกเฉินธนาคารออมสิน” และ “สินเชื่อออมสิน” นั้นได้เผยแพร่ภาพ และข้อความที่จัดทำขึ้นโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยแอบอ้างให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นธนาคารออมสิน ซึ่งขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเพจแอบอ้างดังกล่าวโดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือเพจเฟซบุ๊ก GSB society หรือโทรสายด่วน 1115

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 3 โดยรัฐบาลได้มอบหมายธนาคารออมสินเป็นผู้จัดทำมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันที ด้วยมาตรการ “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ้น โดยผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก COVID-19 (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจำจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป สำหรับวงเงินสินเชื่อกำหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

สำหรับในระยะแรกของโครงการ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารที่เปิดใช้แอป MyMo อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 พ.ค.64 ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9 ล้านคน โดยเริ่มจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ สามารถยื่นกู้ได้ทางแอป MyMo ในวันที่ 13 พ.ค.64 เป็นต้นไป หลังจากนั้นในระยะต่อไปจึงขยายให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 พ.ค.64 เป็นต้นไป ตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอป MyMo กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 31 ธ.ค.64 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

ทั้งนี้ ขอแจ้งย้ำว่าธนาคารให้บริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัลทางแอป MyMo เท่านั้น จึงขอแจ้งเตือนโปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อและโลโก้ธนาคารออมสินติดต่อประชาชนด้วยช่องทางอื่น เช่น LINE หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ MyMo โปรดใช้ความระมัดระวังพิจารณาตรวจสอบจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง โดยสามารถติดต่อธนาคารที่ Call Center โทร. 1115 และที่ Facebook : GSB Society

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/244194