2 รมต.“อุตฯ-แรงงาน” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนฯ บ.ฟุตบอลไทย ย่านหนองจอก สร้างภูมิคุ้มกันโรงงาน

รมว.อุตสาหกรรม และ รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด ย่านหนองจอก ตั้งเป้าฉีดให้ได้วันละ 1,000 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้โรงงานในสถานประกอบการ และทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้โดยเร็ว

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.64นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด ถนนฉลองกรุง เขตหนองจอก กทม. โดยมีนายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายกมล โชคไพบูลย์กิจ ประธานกรรมการบริษัท โรงงานฟุตบอลไทยฯ ผู้ประกอบการและผู้นำสหภาพแรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังต้อนรับ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมกล่าวว่าในส่วนของการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานภาคอุตสาหกรรมขณะนี้มีความก้าวหน้าไปมาก ซึ่งวัคซีนที่ได้มาจะพยายามฉีดให้ได้ตามแผนที่วางไว้โดยมุ่งเป้าไปที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีแรงงานภาคอุตสาหกรรมอยู่จำนวนมากเป็นลำดับแรก ซึ่งตามแผนที่วางไว้จะกระจายไปตามศูนย์ฉีดวัคซีนในนิคมฯ 27 แห่ง โดยหากได้รับวัคซีนมาครบตามจำนวนที่ได้ลงทะเบียนไว้ ก็จะดำเนินการร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรมทั้งที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมอุตสาหกรรม จำนวนประมาณ 3.3 ล้านคน โดยเป็นแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 850,000 คน

ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีความตั้งใจช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการโรงงาน ขณะเดียวกันยังตั้งเป้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรม เพื่อทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว ให้ภาคธุรกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเร็ว ทั้งนี้ ขณะนี้มีโรงงานที่ประเมินตนเองผ่าน Thai Stop Covid Plus ตามที่กระทรวงฯ ขอความร่วมมือแล้ว รวมกว่า 8,565 โรงงาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวว่า เบื้องต้นกระทรวงแรงงานได้กำหนดจัดฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากสถานประกอบการจำนวน 24,000 กว่าแห่งทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 -26 มิ.ย.64 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12ได้จัดเตรียมสถานที่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อุปกรณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม 23 แห่ง โดยมีศักยภาพในการฉีดได้วันละ 50,000 คน (ทั้ง 12 ศูนย์) ซึ่งทุกศูนย์ฯ ให้บริการระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 7-11 และ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมามีผู้ประกันตนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทั้งสิ้นจำนวน 235,188 คน คิดเป็นร้อยละ 85.05 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้วันละ 50,000 คน 6 วันจะต้องฉีดได้ 300,000 คน

สำหรับโรงงานฟุตบอลไทยได้อนุญาตให้สำนักงานประกันสังคมเข้าใช้พื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในเขต กทม. สำหรับผู้ประกันตนในเขตลาดกระบังและเขตหนองจอก โดยเป็น 1 ใน 45 ศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีเป้าหมายฉีดให้ได้วันละ 1,000 คน

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/253357